Marksist-Leninist-Maoist Parti ve Örgütlerin 5. Avrupa Buluşması Deklarasyonu

Marksist-Leninist-Maoist parti ve örgütlerin 5. Avrupa toplantısında Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in kurulusunun 15. yılına ilişkin yayınlanan deklarasyonunun Türkçe çevirisini yayınlıyoruz:

Tüm Ülkelerin Proleterleri, Birleşin!

Marksist–Leninist–Maoist Parti ve Örgütlerin 5. Avrupa Toplantısı

Deklarasyon: Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in büyük birlik sonucu kuruluşunun 15. yılını yükseklerde tutuyor, kutluyoruz!

“Devrim yapmak için devrimci bir parti olması gerekir. Devrimci bir parti olmadan, Marksizm-Leninizm’in devrimci kuramıyla inşa edilmiş bir devrimci parti olmadan, emperyalizmi ve uşaklarını yenmek, isçi sınıfı ve geniş halk yığınlarını yönetmek mümkün değildir.”
Başkan Mao Zedung

En sıcak ve kıvılcım dolu proleter enternasyonalist selamlarımızı 22 Eylül’de büyük birlik sonucu kuruluşunun 15. yılını kutlayan Hindistan Komünist Partisi(Maoist)’ten [ing. CPI (Maoist)] yoldaşlarımıza iletiyoruz.

Enternasyonalist selamlarımızı, kendisini proleter dünya devrimine hizmete adamış Parti Merkez Komitesi’ne, genel sekreterine, kadrolarına, militanlarına ve Hindistan’daki tüm mücadeleci-savaşçı kitlelere gönderiyoruz.

Selamlarımızı aynı zamanda Parti’nin kuruluşundan itibaren enternasyonal proletaryanın hizmetine hayatını adayan ve Parti’yi şanlı dönemler içerisinden günümüze kadar taşıyan yoldaş Ganapathi’ye gönderiyoruz. O, Marksizm-Leninizm-Maoizm, esasta Maoizm’i yükseklerde tutmuş, savunmuş ve karşı devrimin Hindistan halkına karşı en vahşi saldırılarını gerçekleştirdiği bir dönemde onu uygulamıştır. Hindistan halkının ihtiyaç duyduğu önderliği uygulamış ve enternasyonal proletaryaya hizmeti yüksek yaşına kadar sürdürmüştür/sürdürmektedir.

En derin proleter selamlarımızı aynı zamanda yoldaş Basavaraju’ya iletiyoruz! Onun önderliğinde, Hindistan’daki halk kitlelerinin sarsılmaz adımlarla Yeni Demokratik Devrim yolunda ileriye yürüyeceklerine olan inancımız tamdır!

Aynı zamanda Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun gelişimini selamlıyor ve mücadelenin Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun bir Halk Ordusu’na dönüştürülerek geliştirilmesi için sürdürülen çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz. Bu adımlar Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in yüksek seviyesini ve halk savaşının yüksek niteliğini göstermektedirler.

Bir kez daha şanlı Hindistan Komünist Partisi (Maoist) tarafından Hindistan’da sürdürülen Halk Savaşı’nı stratejik eksen olarak proleter dünya devrimi için tüm önemi ve ağırlığı içerisinde yükseklerde tutacağımızı ve savunacağımızı ilan ediyoruz!

Halk Savaşı’nın gelişimi, kendisini yoldaş Ajith’in serbest bırakılmasında da göstermiştir. Yoldaş Ajith’in serbest bırakılması için çeşitli biçimlerde sürdürülen uluslararası kampanya ve enternasyonal dayanışma bir zaferdir ve proleter dünya devriminin gelişimi için güç taşımaktadır. Bu zafer bundan sonra onun özgürlüğünün savunulması üzerinden ayakta tutulabilir ve kesinleştirilebilir bir durumdur.

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in mücadelesi ve zaferleri enternasyonal proletaryanın ve tüm ezilenlerin mücadeleleri ve zaferlerdir. Emperyalizme ve revizyonizme karşı mücadelede birleşerek, Marksizm-Leninizm-Maoizm, esasta Maoizm’in işaretiyle Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e derin bağımızı bir kez daha ilan ediyoruz! Bu bağımızın, Birleşik Maoist Konferansı gerçekleştirme yolunda ilerlemek için objektif bir zorunluluk olarak büyük bir anlam ifade ettiğini deklare ediyoruz.

Proleter dünya devriminin hizmetinde uluslararası düzeyde Marksizm-Leninizm-Maoizm, esasta Maoizm’in emri altında birleşmiş olarak Hindistan’da Halk Savaşı’nın kazanımları dünyada proletaryanın mücadelesinde daha etkili bir güç halini alacaktır ve komünist partilerinin yeniden inşası ve güçlendirilmesi, Halk Savaşları’nın hazırlığı, gelişimi ve başlatılması için büyük bir önem teşkil edecektir.

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

Yaşasın Yoldaş Ganapathi!

Yaşasın Merkez Komitesi ve Onun Genel Sekreteri Basavaraju!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Yaşasın Proleter Dünya Devrimi!

 

Peru Halk Hareketi
Brezilya Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon)
Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist (TKP/ML)
Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya
Avusturya (Maoist) Komünist Partisini İnşa Komitesi
Halka Hizmet – Norveç
Maoist Komünist Parti Fransa
Kızıl Bayrak Kolektifi – Finlandiya