TMLGB - Türkiye Marksist-Leninist Gençlik Birliği
TMLGB - Türkiye Marksist-Leninist Gençlik Birliği

“KOMSOMOL MARŞI… Komsomolun 2. Kongresinde belirlenen marşını, hazırladığımız yeni klibi ile birlikte yayınlıyoruz.
Gençlik, toplumsal katmanlar içinde değişirken değiştiren, yenilenirken yenileyen, örgütlenirken örgütleyen özellikleri en güçlü, en dinamik olan kesimdir. Halk gençliği bugün faşist diktatörlüğün çok sıkı bir kuşatması altındadır. Bir yandan Şovenizmle bilinci bulanıklaştırılmaya çalışılırken diğer yandan  mücadele için harekete geçen kesimler faşist baskıya maruz kalmaktadır. Halk gençliğinin örgütlenmeye, öncü ve önder gücüyle buluşmaya devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesi için ideolojik kuşanmışlığa ihtiyacı güncel, acil ve zorunludur. Komsomol örgütlenmesi Marksizm-Leninizm-Maoizm rehberliğinde, halk gençliğini halk savaşı yolunda örgütlemek, savaştırmak ve geleceğini kazanmasını sağlamak için tarihsel olarak sorumlulukla yazgılanmıştır. TKP/ML önderliğinde var olan tüm örgütsel ve ideolojik zayıflığını gidererek, parti ve savaş kaçkını güruhun komsomolun önderlik rolünü ortadan kaldıran tasfiyeciliğine karşı komsomolun yeniden “savaş öğren ilerle” şiarıyla tarihsel rolünü kuşanarak geleceğe bugünden kesilmiş randevusunu selamlama ve Komsomolu daha güçlü örgütleme zamanıdır.”