Samet Tosun (Bakış) yoldaş gerillaya sevdalı, yüreği gerillayla atan yoldaşlandan biriydi. Doğduğu toprakların gerillanın faaliyet alanı olması ve halk üzerinde yarattığı devrimci etki Bakış yoldaşı da sarıp sarmalamış, günü geldiğinde onu da bünyesine almıştır.
Partimizle tanışmadan önce faaliyet yürüttüğü TKP saflarında olması gerilla mücadelesine olan ilgisini azaltmamıştır. TKP’nin de yer aldığı kimi etkinliklerde silahlı mücadeleye ve gerillaya olan ilgisini parti militanlarımızın attığı sloğanlara eşlik ederek göstermekten geri durmamıştır. Zira onun aklını ve yüreğini kuşatan hep gerilla ve ona önderlik eden partinin safları olmuştur. TKP’nin revizyonist çizgisiyle, yüreğini tutuşturan gerillanın bir arada kalması, TKP saflarında düşlerini gerçekleştirmesinin imkansızlığı onu hızla devrimci komünist çizgiye yakınlaştırmıştır. Faşist Kemalist Diktatörlüğe karşı savaşımın Kaypakkaya yoldaşın tüm açıklığıyla ilan ettiği Demokratik Halk Devrimi ve halk savaşıyla başarı kazanacağı yoldaşta yansıması bulmuş, partimizin saflarına katılma kararı almıştır. Böylelikle TKP’nin “TİKKO bizim savaşan ordumuz” diyerek oyaladığı, gücünü ve enerjisini tükettiği halk gençliginden partimizin saflarına kopuşlar gerçekleşmiştir. Samet yoldaş partimizle ilişkiye geçtiğinde küçük bedeni ve genç yaşıyla sömürü tezgahının ağır koşullarda çalıştırılan ve az ücret ödenen işçi sınıfının bir üyesi olarak çoktan yerini almıştı. Onun devrimciliği bu nedenledir ki emek üzerine inşa olmuş, yüklendiği sorumluluklarla birlikte sömürü düzenine duyduğu kin ve öfkeyle yoğrulmuştur. Emekçi kişiliğiyle, sorumluluk bilinciyle kısa sürede öne çıkan yoldaş faaliyete tüm enerjisiyle katılım göstermiştir. Onun yaşamında devrimci görevlere geç kalmak, savsaklamak, ertelemek asla karşılaşılaşılacak bir durum değildir. Görevlerini zamanında ve aksatmaksızın yerine getirmek Samet yoldaşın devrimci disiplini yaşama geçirdiği, pratiğinde gösterdiği bir yaklaşımı olmuştur. O ne günümüz gençligine zerkedilen tüketici ve asalak yaşama kapılmış nede gücünü enerjisini sömürecek alışkanlıklara yönelmiştir. Genç yaşına rağmen Samet yoldaş kendisini devrimci mücadelede varetmeyi seçmiş, devrimci görevler ve sorumluluklar yüklenmiştir.  Kitle faaliyetinden kitle eylemlerine uzanan görevleri yoldaşı geliştiren, ileriye taşıyan bir özne olmuştur. Yoldaş aldığı her sorumlulukla, yerine getirdiği her görevle birlikte parti faaliyetinin öznesi haline gelmiştir. O’nun sade ve örnek yaşamı, devrime bağlılığı ve gerilla savaşıyla kurduğu güçlü bağ beklemeksizin özlemini gerçekleştirmeye yöneltmiştir. Karadeniz’in yorulmak bilmez militanı, gerillanın Bakış’ı Özgür Kemal Karabulut’un kodunu alarak Dersim dağlarına yüzünü çevirmiş, gerilla savaşının yolunu tutmuştur.
Samet yoldaş genç yaşına rağmen devrim yükünü omuzlamayı bilmiş, işçi ve emekçilerin, yoksul halkının isyanı olarak dağların doruklarında parlamıştır. Saflarına katıldığı halk ordusu silahlarını zulüm makinesine doğrultmuş, halkın bütün acılarını sonlandırmak için soylu bir kavğaya tutuşmuştur. Samet yoldaşta bu soylu kavganın yılmaz bir neferi, kendisinden öncekilerin adını, silahını ve sorulacak hesabını devralan militanlarındandı. O’nun görevleri karşısında hep fedakarca seferber oluşu son görevini nasıl yerine getirdiğini ispatı olmuştur. Düşmanla vuruşarak, hesaplaşarak ölümsüzleşmiştir. Oniki yürek birlikte çarpışmış ve son nefesleriyle teslimiyeti parçalayan parti sloğanlarını birlikte haykırmışlardır.
Aliboğazı yoldaşların direnişine, haykırışına bir kez daha tanıklık etmiştir. Ölüm bir kez daha yenilgiye uğramış ve küçülmüştür. Kaypakkaya yoldaşın azmi ve direnişi Aliboğazı şehitlerinin meydan okuyan tavrıyla bugüne taşınmış, sönmeyen bir meşale gibi alaz alaz yanmayı sürdürmüştür.
Şimdi bozkırın kuru yerinde yanan ve söndürülemeyen bu meşaleyi elden ele dolaştırmanın karanlığı mücadeleyle aydınlatmanın zamanıdır.
İsyanımız emekçi mahallelerin kızgın sokaklarından halk savaşına akmalıdır.
Tıpkı Bakış gibi, Cem gibi, Munzur gibi,Onikiler gibi…
İstanbul’dan İKK muhabiri