YKP(m-l) 9. KONFERANSI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Yunanistan Komünist Partisi (m-l)’nin 9. Konferansı 22 Mart 2019 Cuma akşamı “İşçi sınıf ve Halk için, bağımsızlık ve sosyalizm” şiarıyla genele açık bir selamlama etkinliğiyle startını verdi ve 25 Mart günü sonuçlandı. Konferansın açılışına bir çok Yunanlı devrimci, ilerici örgüt ve parti mesajlar sunarak selamladı. TKP/ML’de konferansa katılım sağladı. Türkçe ve Yunanca selamlama mesajları okundu. TKP/ML mesajı okunduktan sonra Yunanca ve Türkçe olarak enternasyonal dayanışma sloganları atıldı.

Örgüt ve partilerin selamlamalarından sonra parti önderliği bir selamlama gerçekleştirdi. Daha sonra YKP(m-l) faaliyet ve değerlendirme raporu özet olarak okundu. Son 4 yıl boyunca Yunanistan işçi sınıfının durumu, mücadelesi, egemen sınıfların içinden geçtiği koşullar ve saldırıları; dünyadaki durum, emperyalist-kapitalist sistemin ezilen halklara yönelik saldırıları, kendi aralarındaki çelişkiler ve genel sürece dair değerlendirme yapıldı.

Açılış etkinliği Enternasyonal Marşın okunması ve saygı duruşu ile sonlandırıldı. Daha sonraki üç gün boyunca süreç, yönelim ve örgütsel durumu içeren tartışmalar gerçekleştirildi. İdeolojik-politik çizginin belirlediği hatta yürüyen tartışmalar, açık ve yoldaşlık ilişkilerini pekiştirip güçlendirecek şekilde gerçekleşti. Oldukça zengin ve içerikli ve de aynı zamanda yüksek katılımla tartışmalar gerçekleşti.

YKP(m-l) 9. Konferansı verimli, üretken, daha ileri düzeyde irade ve eylem birliğine zemin sunacak şekilde başarıyla sonuçlandı.