Emperyalistlerin, bölgedeki rekabetlerinin ve yerel burjuvazinin maceralarının mağduru halklar olmaktadır.

Yunan, Türk, Kürt ve bölgedeki diğer halkların gerici savaş ve emperyalizme karşı ortak mücadeleleri zorunludur!

  1. Emperyalist güçlerin rekabeti Akdeniz ve Orta Doğu’nun jeostratejik bölgelerine ve enerji kaynaklarına odaklanarak tırmanıyor. İran’ı kuşatmayı ve Rusya’yı kovmayı hedefleyen ABD, bölgede tehlikeli bir savaş çerçevesi oluşturuyor. Diğer emperyalistler (Rusya, Fransa, Almanya, Çin, vb.) her biri bu gerici rekabette ittifakları ve belirledikleri hedefleri ile sürece müdahil oluyorlar.
  2. Tamamen maceracı olan Yunanistan ve Türkiye’nin egemen sınıfları bu kaotik durumda, her biri emperyalist planların ve çelişkilerin tüm ağını kendi menfaatine kullanmayı hedefliyorlar. Türk egemen sınıflarının oynadığı “yaramaz çocuk” ve Yunan burjuvazisinin oynadığı “Amerikalıların İyi Çocuğu” kartı hem emperyalist egemenlik çerçevesinde kalıyor, hem de her zaman her bir halkın sürekli bir düşmana sahip olmasını sağlıyor.
  3. Zaten Filistinliler ile Suriye ve Kürt halkı bu gelişmelerin değirmentaşları içinde yer alıyor. Bölgenin Türkiyeli, Yunanlı ve diğer halkları, her gün yaşadıkları saldırı ve yoksullukların ötesinde ateşe çok yakınlar. Bu tehlikelere, emperyalist müdahalelere, halkların katliamı için zemini hazırlayan milliyetçi zehirlere, savaş ve emperyalizme karşı kitlesel hareketin gelişmesi, bu hareketin öncüleriyle buluşması ve emperyalizmi ve uşaklarını hedef alması yaşamsal ihtiyaçtır. Bu hareket ve güçler, halkların dostluğunu ve dayanışmasını gerçekleştirecek olanlardır.
  4. İki kardeş örgüt, YKP(m-l) ve TKP/ML, onlarca yıldır inşa ettikleri derin yoldaşlık ilişkilerine devam ediyor ve yukarıda belirttiğimiz yönde birlikte mücadele etmeye devam ediyorlar.

Savaşlara, emperyalizme, faşizme, milliyetçiliğe karşı halkların cephesi!

Yaşasın barış, dostluk ve halkların dayanışması!

Haziran 2019

YKP(m-l)

TKP/ML

KKE(ml)  YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST) 
KKE(ml)  YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST)
TKP/ML
TKP/ML